Keramoqranit

Keramoqranit plitələr içtimai obyektlərinin döşəmələri, divarları, fasadları və xarici əraziləri üçün ideal üzlük materialıdır. Keramoqranit öz möhkəmliyi  və çirklənməyə davamlığı ilə fərqlənir,  ona görə də yüksək gediş-gəliş olan ictimai obyektlər üçün mükəmməl bir materialı sayılır.

Biz hər büdcəyə uyğun Avropa və Çin istehsalçılarından müxtəlif rəngə, formata, fakturaya sahib olan layihə tipli keramoqranit plitələr təklif edirik.

Keramoqranit üzrə xidmətlər